دستور uptime در لینوکس

سیستم عامل لینوکس ( یا گنو/لینوکس ) یکی از سیستم‌های عامل خانواده‌ی یونیکس است که هرکدام از دیستروهای آن با دستورات متنوع و کاربردی فراوانی همراه خود عرضه می‌شوند. یکی از این دستورات، دستور uptime است.

دستور uptime یک دستور لینوکسی است که اطلاعات مختلفی را ارائه می‌دهد. از جمله طول زمانی که سیستم عامل شما تا لحظه‌ی جاری در حال اجراست، تعداد کاربری که در طول این سشن از سیستم عامل استفاده کرده اند و لود اوریج سیستم برای ۱، ۵ و ۱۵ دقیقه‌ی گذشته. همچنین میتوان اطلاعات نمایش داده شده را با گزینه‌ی این کامند بصورت شخصی سازی شده نمایش داد.

استفاده از دستور uptime

برای استفاده از دستور uptime کافیست آن را در ترمینال خود تایپ و اینتر کنید :

uptime
              

اجرای این دستور خروجی ایی مانند خط زیر در ترمینال به شما نمایش می‌دهد :

 14:10:22 up 5:29, 1 user, load average: 1.05, 1.56, 1.06
              

به ترتیب نمایش در ابتدا زمان جاری سیستم نمایش داده می‌شود که در اینجا 14:10:22 است. سپس کلمه‌ی up و در ادامه طول زمانی که سیستم درحال کار است که 5:29 است در اینجا و این عدد، نشان دهنده‌ی آپتایم سیستم شماست. سپس سیستم نشان می‌دهد که چند کاربر در زمان روشن بودن این سیستم از آن استفاده کرده اند که در اینجا 1 user نشانده‌ی استفاده‌ی تنها ۱ کاربر از این سیستم در دوره‌ی روشن بودن آن است. در ادامه در مقابل عبارت load average سه عدد نمایش داده می‌شود که عدد اول لوداوریج سیستم در یک دقیقه‌ی گذشته، دومی در ۵ دقیقه‌ی گذشته و آخرین عدد لود اوریج سیستم در ۱۵ دقیقه گذشته را نمایش می‌دهد.

حال نگاهی به گزینه‌های دستور uptime می‌اندازیم.

بررسی زمان آپتایم سرور لینوکس

شما می‌توانید در خروجی دستور آپتایم تنها زمان آپتایم سیستم را ببینید. تنها کافیست از فلگ -p همراه آن استفاده کنید :

# uptime -p
              up 5 hours, 49 minutes
              

نمایش زمان شروع به کار سیستم

برای دانستن تاریخ و زمان شروع به کار سیستم کافیست از فلگ -s همراه دستور آپتایم استفاده کنید :

# uptime -s
              2019-12-29 08:40:24
              

ورژن و راهنما

با استفاده از فلگ -h می‌توانید راهنمای دستور uptime را در خط فرمان ببینید. همچین نسخه‌ی uptime که روی سیستم شما نصب است را میتواند با فلگ -h ببینید.