آپتایم چیست؟

آپتایم (uptime) مقیاسی برای سنجش میزان در دسترس بودن یک سیستم کامپیوتری است. این مقیاس عمدتا در مبنای درصد در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه می‌شود.